• Tom 313 (2011): Studia Historycznoprawne

Tom 313 (2011): Studia Historycznoprawne

Artykuły

Apokéryksis
Studia Historycznoprawne, Strony 7 - 28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakaz posiadania niewolników-chrześcijan przez Żydów według Kodeksu Teodozjańskiego
Studia Historycznoprawne, Strony 29 - 39
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odofredus
Studia Historycznoprawne, Strony 41 - 52
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Spór o Księstwo Oleśnickie w latach 1647–1649. Ze studiów nad publicznoprawną pozycją książąt śląskich
Studia Historycznoprawne, Strony 53 - 66
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami
Studia Historycznoprawne, Strony 67 - 90
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Krajowy Zakład Ubezpieczeń Śląska w latach 1914–1945
Studia Historycznoprawne, Strony 91 - 110
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo jako czynnik integracji państwa w latach II Rzeczypospolitej
Studia Historycznoprawne, Strony 111 - 146
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podstawy formalne roszczenia o wydanie niesłusznego wzbogacenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku
Studia Historycznoprawne, Strony 147 - 158
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postępowanie przed sądem polubownym według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku
Studia Historycznoprawne, Strony 159 - 177
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konstrukcja recydywy w polskim kodeksie karnym z 1932 roku
Studia Historycznoprawne, Strony 179 - 189
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybór rady gminy w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 roku
Studia Historycznoprawne, Strony 191 - 204
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF