O czasopiśmie

„Praktyka Teoretyczna” to multidiscyplinarne czasopismo naukowe wydawane po polsku i angielsku, dostępne bez ograniczeń on-line. Pismo dostarcza platformy wymianie myśli i praktyce teoretycznej badaczy i badaczek z różnych dziedzin nauki, których łączy świadomość politycznego potencjału własnej działalności i niezgoda na bierne kontemplowanie otaczającego świata.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
e-ISSN: 2081-8130
10.19195/prt
Licencja

Indeksacja

  • DOAJ
  • CEEOL
  • ERIH PLUS 2015
  • ARIANTA
  • PKP Index
  • Google Scholar
  • WorldCat
  • Scopus
  • EBSCO

Kontakt do redakcji

„Praktyka Teoretyczna”
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
praktyka.teoretyczna@gmail.com

Aktualny numer

Nr 3(49)

Debaty nad polityką literatury po roku 1989 toczą się w krytyce i badaniach literaturoznawczych niemal stale – w kolejnych dyskusjach i sporach powraca zwłaszcza kategoria „zaangażowania”. Jedną z głównych bolączek tych debat jest nazbyt intuicyjne traktowanie istotnych kategorii: mylenie analizy klasowej z wulgarnym socjologizmem, autonomii z indywidualistycznym zamknięciem, postulatów dehierarchizujących z krytyką antyintelektualną. Dlatego w niniejszym numerze namawiamy do ponownego przemyślenia historii lewicowej krytyki literackiej dwudziestolecia międzywojennego, do zakwestionowania i sproblematyzowania domyślnego stanu wiedzy o tej części przedwojennej krytyki, która wypowiadała się „ze stanowiska lewicy”. W ramach numeru Obszary niewiedzy. Lewicowa krytyka literacka refleksji poddano międzywojenne dyskusje skupione wokół takich kategorii jak awangarda, edukacja partycypacyjna, teatr ludowy i robotniczy czy uspołecznienie dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej