• The Story of Dialectics and the Trickster of History

The Story of Dialectics and the Trickster of History

DOI: https://doi.org/10.19195/prt.2022.1.6
Joseph Grim Feinberg
Google Scholar Joseph Grim Feinberg
Publikacja:

Abstrakt

Opierając się na heglowskiej interpretacji narracji i odrzuceniu przez Lyotarda „wielkich” narracji dialektycznych, niniejszy artykuł dotyczy relacji pomiędzy dialektyką emancypacyjną a formą narracji. Rozpoczyna się od zbadania bliskiego związku między myślą dialektyczną a teoria narracji. Na tej podstawie artykuł dowodzi, że różne koncepcje dialektyki dają się powiązać z różnymi strukturami opowiadania historii. Wreszcie w konkluzji, tekst poszukuje formy narracyjnej adekwatnej dla radykalnego odczytania Hegla, w której perspektywa pana (podmiotu uprzywilejowanego przez dany system historyczności) zostałaby zastąpiona perspektywą niewolnika (który, będąc wykluczonym z historyczności, walczy przeciwko temu wykluczeniu). Ta forma narracyjna nie odpowiada żadnemu z klasycznych, greckich gatunków literackich, a najbardziej odpowiadałby jej opowieść o tricksterze.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.