• The Slave, Antigone and the Housewife: Hegel’s Dialectics of the Weak

The Slave, Antigone and the Housewife: Hegel’s Dialectics of the Weak

DOI: https://doi.org/10.19195/prt.2022.1.8
Ewa Majewska
Google Scholar Ewa Majewska
Publikacja:

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje dyskusję szeregu feministycznych interpretacji Hegla, od tej zaproponowanej przez Carlę Lonzi, po queerową analitykę Judith Butler, tak by zreinterpretować słynną figurę „świadomości nieszczęśliwej”. Z feministycznej perspektywy poświęcone jej fragmenty Fenomenologii ducha powinny być czytane przede wszystkim jako re-ewaluacja pracy opiekuńczej i reprodukcyjnej, której Podmiot doświadcza na tym etapie swojego rozwoju przede wszystkim jako powtarzalnej i nużącej. Dialektyka słabości może być ustanowiona w oparciu o głębokie przewartościowanie rozumienia tego, co materialne, w tym również aktywności podtrzymujących życie tradycyjnie już lekceważonych w analizach heglowskiego dziedzictwa. W niniejszym artykule te marginalizowane dotąd elementy przeżywanego doświadczenia Podmiotu zostają uwzględnione, co z kolei prowadzi do wprowadzenia gospodyni domowej w proces dialektyczny.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.