Artykuły

Nr 1(47) (2023)

Technofeminizm. Zapiski na temat transfeministycznej technologii (wersja 3.0)

Lucía Egaña Rojas

Strony: 133-142

PDF

Abstrakt

Lucía Egaña przedstawia wizję transfeministycznego przejęcia kapitalistycznych technologii poprzez ich ponowne powiązanie z cielesnym doświadczeniem. Władza operuje na ciałach, zatem pytanie o transfeministyczną technologię to pytanie o dysydenckie formy ucieleśnienia. Według Egañii to one mogą przekształcić naszą relację z technologią przez wprowadzenie do niej błędów i zakłóceń. Dlatego postuluje otwieranie kodów – komputerowych i kulturowych – i ich ponowne użycie do tworzenia oddolnych, nieopatentowanych i dysydenckich form technoucieleśnienia.