Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 5 (2019)

Turystyka alternatywna i odpowiedzialna: między konsumpcją a ideą

DOI
https://doi.org/10.19195/2450-274X.5.5
Przesłane
4 września 2020
Opublikowane
04-09-2020

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu zapoznanie czytelników z rzadko poruszanym w przestrzeni publicznej w naszym kraju krytycznym aspektem turystki masowej. Autorka opisuje i analizuje alternatywne i odpowiedzialne formy turystyki wynikające z kontestacji komercyjnego
i neokolonialnego wymiaru turystyki masowej. Przedstawia refleksje dotyczące tego, czy idea zawarta w pozakomercyjnej turystyce jest nowym paradygmatem kulturowym, czy też wpisuje się w pluralistyczne, wszechogarniające społeczeństwo konsumpcyjne. Na zakończenie artykułu przedstawia sugestie dotyczące przyczyn nikłego zainteresowania turystyką odpowiedzialną i alternatywną w społeczeństwie polskim.