Komitet Redakcyjny

Prof. UWr, dr hab. Paweł Turczyński (UWr, Polska) – redaktor naczelny

Dr hab. Rafał Juchnowski (UWr, Polska) – sekretarz redakcji