Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

„Rocznik Europeistyczny” to czasopismo, w którym zamierzamy publikować artykuły odnoszące się do studiów europejskich: zarówno nad Europą, którą „należy zjednoczyć” i nad tą częścią Europy, która już została zjednoczona. Przede wszystkim periodyk będzie preferować te artykuły, studia i przyczynki naukowe, które będą wypełniać zadania związane z misją europeistyki (European Studies): badania nad europejskim obszarem cywilizacyjno-kulturowym i polityczno-kulturowym (europeistyka sensu largo) oraz nad Unią Europejską i jej obszarami aktywności/polityk (europeistyka sensu strico); obszarami, stanowiącymi własny obszar wiedzy europeistycznej.

ISSN: 2450-274X

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 7

Published 31 marca 2023

Issue description

Szanowni Czytelnicy,

W prezentowanym tomie „Rocznika Europeistycznego” wiodącym zagadnieniem stała się pandemia COVID-19 i międzynarodowe na nią reakcje. Pani Danuta Kabat-Rudnicka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeanalizowała koncepcję zarząd ... See the full issue

Pełny numer