Rada Naukowa

  • Prof. dr hab. Wiesław Bokajło - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Polska
  • Prof. dr hab. Zbigniew Czachór - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
  • Dr hab., prof. nadzw., Tomasz Grosse - Uniwersytet Warszawski, Polska
  • Dr hab., prof. nadzw., ks. Jerzy Koperek - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
  • Prof. dr hab. Ewa Małuszyńska - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
  • Quentin Michel
  • Dr hab., prof. nadzw., Ewa Pancer-Cybulska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
  • Dr hab. Beata Piskorska - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
  • Dr hab. Krystyna Rogaczewska - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Polska
  • Prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk - Uniwersytet Warszawski, Polska