Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 7 (2022)

Uwarunkowania i konsekwencje ambicji Unii Europejskiej w polityce klimatycznej

  • Tomasz Grzegorz Grosse
DOI
https://doi.org/10.19195/2450-274X.7.2
Przesłane
31 marca 2023
Opublikowane
31-03-2023

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań powodujących wzrost ambicji UE w polityce klimatycznej. Do tej pory były to trzy czynniki: (1) doniesienia naukowe i medialne o wzroście średnich temperatur na świecie i katastrofach naturalnych wynikających z tych zmian; (2) konsensus głównych sił politycznych i społeczeństw w krajach Europy Zachodniej wraz z silną ideologizacją podejścia do polityki klimatycznej; (3) interesy wielkiego biznesu reprezentowane przez największe państwa członkowskie, na czele z RFN. Dodatkowym celem publikacji jest ukazanie głównych konsekwencji przyjętej agendy klimatycznej, tak jak to można było ocenić na początku 2022 roku. W końcowej części artykułu zostaną zaprezentowane konsekwencje unijnej polityki dla Polski, a także omówiona dyskusja na temat zaostrzenia polityki polskich władz na arenie UE.