Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 7

Published 31 marca 2023

Issue description

Szanowni Czytelnicy,

W prezentowanym tomie „Rocznika Europeistycznego” wiodącym zagadnieniem stała się pandemia COVID-19 i międzynarodowe na nią reakcje. Pani Danuta Kabat-Rudnicka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeanalizowała koncepcję zarządzania wielopoziomowego (Multi-level Governance) jako odpowiedź Unii Europejskiej na to szczególne wyzwanie (Zarządzanie wielopoziomowe w warunkach kryzysu – pandemia covid-19 jako studium przypadku). Z kolei Pani Ewa Pancer-Cybulska, prof.  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłąwiu opisuje formę pracy, jaka upowszechniła się podczas pandemii – samozatrudnienie i jego definicje we współczesnym prawie (Praca na własny rachunek w świetle literatury - podejście terminologiczne).

Pandemie na szczęście już minęła, ale wartość naukowa tych artykułów jest wysoka. Liczymy na kolejne takie analizy w następnych numerach.

Redakcja

Pełny numer