Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 5 (2019)

Parlament Europejski jako rzecznik mniejszości narodowych i etnicznych w Unii Europejskiej

DOI
https://doi.org/10.19195/2450-274X.5.6
Przesłane
4 września 2020
Opublikowane
04-09-2020

Abstrakt

Mniejszości narodowe oraz etniczne są nieodłącznym elementem zjednoczonej Europy i świadczą o jej bogactwie kulturowym, a także niezwykłej różnorodności. Unia Europejska podkreśla potrzebę ich ochrony i przeciwdziała dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne.
Z różnych powodów działania unijnych instytucji na rzecz tych mniejszości, w tym przede wszystkim takie o charakterze legislacyjnym, są jednak mocno ograniczone. Na tym tle zdecydowanie wyróżnia się Parlament Europejski, który w ciągu lat przyjął wiele rezolucji adresowanych do Unii Europejskiej i państw członkowskich, w których podkreśla znaczenie mniejszości narodowych dla Europy oraz potrzebę efektywniejszej i pełniejszej ich ochrony w ramach wspólnoty. W swoich aktach wyznacza pożądane standardy ochrony, wskazuje niezbędne dla przedstawicieli mniejszości prawa i apeluje o konkretne działania. Instytucja ta wyrasta zatem na swoistego rzecznika mniejszości narodowych i etnicznych na unijnym forum.