• Idea miast partnerskich wobec wybranych uchwał samorządowych w Polsce w latach 2019–2020

Idea miast partnerskich wobec wybranych uchwał samorządowych w Polsce w latach 2019–2020

DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.5.8
Tomasz Knecht
Google Scholar Tomasz Knecht
Publikacja:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z zawieszaniem przez niektóre miasta europejskie współpracy partnerskiej z miastami polskimi, w których przyjęte zostały uchwały lub deklaracje „anty-LGBT”. Tłem opracowania jest historia zawiązywania
się wzajemnej współpracy pomiędzy miastami i regionami w Europie. Pokazano także aktualny stan partnerstwa pomiędzy lokalnymi ośrodkami w Polsce, które podpisały umowy o wielostronnej współpracy z wybranymi miastami za granicą. Dokonano analizy wybranych przekazów medialnych, które na przełomie 2019 i 2020 roku dotyczyły omawianej problematyki. W efekcie podjęto próbę scharakteryzowania problemu, określenia jego potencjału i ewentualnych dalszych skutków dla idei miast partnerskich oraz przeanalizowano możliwe skutki społeczne, prawne i kulturowe na przykładzie zerwania partnerstwa przez francuskie miasto Saint-Jean-de-Braye z polskim Tuchowem
metodą case study oraz metodą analizy zawartości.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.