Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 5 (2019)

Idea miast partnerskich wobec wybranych uchwał samorządowych w Polsce w latach 2019–2020

DOI
https://doi.org/10.19195/2450-274X.5.8
Przesłane
4 września 2020
Opublikowane
04-09-2020

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z zawieszaniem przez niektóre miasta europejskie współpracy partnerskiej z miastami polskimi, w których przyjęte zostały uchwały lub deklaracje „anty-LGBT”. Tłem opracowania jest historia zawiązywania
się wzajemnej współpracy pomiędzy miastami i regionami w Europie. Pokazano także aktualny stan partnerstwa pomiędzy lokalnymi ośrodkami w Polsce, które podpisały umowy o wielostronnej współpracy z wybranymi miastami za granicą. Dokonano analizy wybranych przekazów medialnych, które na przełomie 2019 i 2020 roku dotyczyły omawianej problematyki. W efekcie podjęto próbę scharakteryzowania problemu, określenia jego potencjału i ewentualnych dalszych skutków dla idei miast partnerskich oraz przeanalizowano możliwe skutki społeczne, prawne i kulturowe na przykładzie zerwania partnerstwa przez francuskie miasto Saint-Jean-de-Braye z polskim Tuchowem
metodą case study oraz metodą analizy zawartości.