• Miejsce geopolityki w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku Rafała Juchnowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN: 978-83-8019-918-7, ss. 576

Miejsce geopolityki w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku Rafała Juchnowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN: 978-83-8019-918-7, ss. 576

DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.5.9
Joanna Dyduch
Google Scholar Joanna Dyduch
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.