• Edukacja europejska w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości

Edukacja europejska w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości

DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.6.3
Marta Rojewska
Google Scholar Marta Rojewska
Publikacja:

Abstrakt

Społeczeństwo polskie o edukacji europejskiej wie stosunkowo niewiele, stąd też często formułowane jest w dyskursie publicznym wezwanie do wprowadzania do polskiej szkoły tak zwanej edukacji europejskiej, która z jednej strony miałaby być edukacją „o Europie”, z drugiej zaś edukacją „dla Europy”. O ile ta pierwsza nie wymaga wyjaśnienia swojego celu, o tyle druga już tak: ma to być nauczanie ukierunkowane na wykształcenie postaw proeuropejskich. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, iż edukacja europejska może i powinna być elementem nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole ponadpodstawowej, choć nie jest to przewidziane jej podstawą programową. W części pierwszej przeanalizowane zostały argumenty świadczące o zasadności uwzględnienia elementów edukacji europejskiej w treściach nauczania podstaw przedsiębiorczości, w tym poparte analizą podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. W części drugiej pojawiła się syntetyczna analiza treści „europejskich”, jakie mogą lub powinny być zrealizowane w ramach tego przedmiotu. Część trzecia została natomiast poświęcona metodom, środkom i narzędziom, jakie mogą być użyte w czasie „lekcji europejskich” na lekcjach przedsiębiorczości.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.