Poland in the Digital Age: A brief geopolitical assessment within the context of Artificial Intelligence and emerging technologies

DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.6.4
Roger Rangel
Google Scholar Roger Rangel
Publikacja:

Abstrakt

W ramach trzech okazjonalnych mechanizmów znanych do tej pory w związku z pojawieniem się i rozprzestrzenianiem nacjonalizmu AI, ten krótki fragment badań ma na celu połączenie najnowszej literatury IR obejmującej cyberprzestrzeń i AI z nowymi spostrzeżeniami z instytucjonalnej perspektywy gospodarczej i Neoklasycznego Realizmu. Zadaniem postawionym przed nimi jest dokonanie wstępnej oceny wyzwań geopolitycznych dla Polski w erze cyfrowej. Ponieważ analityczna część niniejszego artykułu koncentruje się na przypadku Polski, dyskusja może być istotna również dla innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.