• „Equity crowdfunding” w perspektywie sektora MŚP

„Equity crowdfunding” w perspektywie sektora MŚP

DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.6.5
Michał Biela
Google Scholar Michał Biela
Publikacja:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń teoretycznych oraz praktycznej implementacji equity crowdfundingu w perspektywie europejskiego sektora MŚP. W artykule ukazano, w jaki sposób przebiega komunikacja podczas kampanii crowdfundingowej pomiędzy podmiotami biorącymi w niej udział oraz przedstawiono kluczowe mechanizmy wchodzące w skład procesu związanego z pozyskiwaniem kapitału przy pomocy equity crowdfundingu. Analizie poddano również to, w jaki sposób equity crowdfunding może być odpowiedzią na wyzwania stojące przed europejskim sektorem MŚP w zakresie pozyskiwania kapitału oraz deficytu innowacyjności w obliczu słabnącej koniunktury gospodarczej. W artykule jako metodę badawczą zastosowano analizę treści, której implementacja umożliwiła analizę istniejącej literatury przedmiotu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.