Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 6 (2020)

„Equity crowdfunding” w perspektywie sektora MŚP

  • Michał Biela
DOI
https://doi.org/10.19195/2450-274X.6.5
Przesłane
29 października 2021
Opublikowane
29-10-2021

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń teoretycznych oraz praktycznej implementacji equity crowdfundingu w perspektywie europejskiego sektora MŚP. W artykule ukazano, w jaki sposób przebiega komunikacja podczas kampanii crowdfundingowej pomiędzy podmiotami biorącymi w niej udział oraz przedstawiono kluczowe mechanizmy wchodzące w skład procesu związanego z pozyskiwaniem kapitału przy pomocy equity crowdfundingu. Analizie poddano również to, w jaki sposób equity crowdfunding może być odpowiedzią na wyzwania stojące przed europejskim sektorem MŚP w zakresie pozyskiwania kapitału oraz deficytu innowacyjności w obliczu słabnącej koniunktury gospodarczej. W artykule jako metodę badawczą zastosowano analizę treści, której implementacja umożliwiła analizę istniejącej literatury przedmiotu.