• Recenzja monografii naukowej Zdzisława W. Puśleckiego, „Need to Establish a New Format for Trade-Political Relations between European Union and China”, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2021, ss. 186

Recenzja monografii naukowej Zdzisława W. Puśleckiego, „Need to Establish a New Format for Trade-Political Relations between European Union and China”, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2021, ss. 186

DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.6.7
Wiesław Bokajło
Google Scholar Wiesław Bokajło
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.