• Recenzja książki Jakuba Bornio, „Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego. Wymiar polityczno-militarny”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019, ss. 416

Recenzja książki Jakuba Bornio, „Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego. Wymiar polityczno-militarny”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019, ss. 416

DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.6.8
Beata Piskorska
Google Scholar Beata Piskorska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.