Vol. 57 (2010)

Publiée: 01-01-2010

Motywem spajającym artykuły zebrane w 57. tomie z serii Romanica Wratislaviensia jest terminologia. Szczególny nacisk położono na proces powstawania terminów (od desygnatu do jego nazwy) oraz na ich funkcjonowanie. Dużym walorem publikacji jest różnorodność dyscyplin, których terminologie są analizowane (literatura, prawo, medycyna), gdyż bez względu na wybór badanej dyscypliny terminologia jest nauką interdycyplinarną w ramach nauk o języku.