Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 57

Published 1 stycznia 2010

Issue description

Motywem spajającym artykuły zebrane w 57. tomie z serii Romanica Wratislaviensia jest terminologia. Szczególny nacisk położono na proces powstawania terminów (od desygnatu do jego nazwy) oraz na ich funkcjonowanie. Dużym walorem publikacji jest różnorodność dyscyplin, których terminologie są analizowane (literatura, prawo, medycyna), gdyż bez względu na wybór badanej dyscypliny terminologia jest nauką interdycyplinarną w ramach nauk o języku.