Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 69Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours

Published 7 grudnia 2022

Issue description

Tom 69 czasopisma „Romanica Wratislaviensia” poświęcony jest w swej zasadniczej części zagadnieniu konstrukcji znaczeń. Od niepamiętnych czasów dyskurs językoznawczy i literacki były hermeneutycznym tyglem, łączącym różnorodne dyscypliny i dziedziny nauk, miejscem ciągłej refleksji nad tym, czym jest sens, jak go należy rozumieć i w jaki sposób dążyć do jego odkrycia. Tematyka artykułów zgromadzonych w niniejszym numerze nie została ograniczona do konkretnej epoki czy podejścia metodologicznego, pozostając szeroko otwarta na wszelkie przejawy bądź przykłady konstruowania znaczeń. Ta problematyka poruszona została we wszystkich prezentowanych tekstach: raz jest to analiza dyskursu z językoznawczego punktu widzenia, innym razem przekształcenia form literackich, niekiedy akwizycja, nauka i nauczanie języków obcych.  

Artykuły