• O koegzystencji „yōkai” i ludzi w przestrzeni kultury na przykładzie wybranych utworów anime

O koegzystencji „yōkai” i ludzi w przestrzeni kultury na przykładzie wybranych utworów anime

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-116X.42.3
Samanta Pleskaczyńska
Google Scholar Samanta Pleskaczyńska
Publikacja:

Abstrakt

The aim of this article is to present yōkai in culture: literature, film and anime. In addition, it is equally important to discuss the part yōkai play in mythology and folklore and how it is related to popular culture, as well as their definition. The subject of the research will be selected anime titles in which yōkai have a special relationship with people. The consequences of these relationships will also be discussed.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.