Tom 42

Film japoński

Opublikowane: 01-08-2022

W ciągu ostatnich dwóch dekad nie tylko gwałtownie wzrosła w Polsce liczba publikacji poświęconych kinematografii japońskiej — od monografii, przez artykuły w tomach zbiorowych i czasopismach akademickich, po teksty krytyczne – lecz także wykształciły się dwa pokolenia krajowych badaczek i badaczy filmu japońskiego, kolejne zaś stopniowo uaktywnia się na polu publikacyjnym i konferencyjnym. W procesie popularyzacji akademickiej refleksji nad kinem Japonii w Polsce istotną rolę odegrały także „Studia Filmoznawcze”, na ich łamach publikowano liczne teksty o nim traktujące — w 2008 roku ukazał się „azjatycki” numer rocznika, w którym pięć z dziewięciu artykułów dotyczyło kinematografii japońskiej. Kontynuując tę tradycję, oddajemy w ręce czytelnika tom w całości poświęcony wyłącznie różnym obliczom kina Japonii. Siedem tekstów składających się na numer traktuje między innymi o filmowych adaptacjach literatury i filmowej biografistyce, o kinie dokumentalnym i animowanym oraz o ekranowej erotyce. Różnorodność i wnikliwość tych artykułów zaświadczają najlepiej o tym, że kinematografia japońska wciąż jest niewyczerpanym źródłem inspiracji naukowej refleksji.

Pełny numer

PDF