Women’s Novels, Women’s Movies

Thomas Leitch
Google Scholar Thomas Leitch
Publikacja:

Abstrakt

Feministyczne powieści, feministyczne filmy

Hollywoodzkie filmy feministyczne – dla silnych niewiast i o silnych bohaterkach, stawiających czoła trudnościom związanym z byciem kobietą – przedstawiają problemy dotykające kobiety w dwudziestowiecznej Ameryce poprzez dialektykę współczucia i ironii pod adresem ich walczących heroin. Stella Dallas 1937, Zostaw ją niebiosom 1945 oraz obydwie wersje Imitacji życia 1934, 1959 powołują swoje bohaterki do życia i ustanawiają ich punkt widzenia przez połączenie intymności i ironicznego dystansu w sposób, który pozwala te sprzeczne ze sobą techniki oraz postawy przez nie sygnalizowane zintensyfikować. Autor artykułu docieka sposobów, w jakie wymienione filmy ustanawiają ową kombinację syntonii i rezerwy, podkreślając zakorzenienie tej dialektyki w bestselerowych powieściach kobiecych, których te cztery filmy są adaptacjami. Wszystko po to, by dowieść, iż dwudziestowieczna amerykańska fiction, literacka powieściowa czy filmowa, charakteryzuje się nieredukowalną, ale produktywnie ambiwalentną postawą wobec swoich heroin.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.