• Katalog surrealistycznych przedmiotów Waleriana Borowczyka. Recenzja książki Jakuba Mikurdy i Jakuba Woynarowskiego: "Corpus Delicti", Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Warszawa-Kraków 2013, ss. 96

Katalog surrealistycznych przedmiotów Waleriana Borowczyka. Recenzja książki Jakuba Mikurdy i Jakuba Woynarowskiego: "Corpus Delicti", Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Warszawa-Kraków 2013, ss. 96

Tomasz Gaczoł
Google Scholar Tomasz Gaczoł
Publikacja:

Abstrakt

CATALOGUE OF SURREAL OBJECTS OF WALERIAN BOROWCZYK. REVIEW OF JAKUB MIKURDA AND JAKUB WOYNAROWSKI’S BOOK CORPUS DELICTI, STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY, WARSZAWA–KRAKÓW 2013, PP. 96

This review analyses the structure of the visual essay by Jakub Mikurda and Jakub Woynarowski Corpus Delicti, Warszawa-Kraków 2013 on Walerian Borowczyk’s movies, underlines the material beauty of the book and tries to show that the publishing of such a book is a pleasant homage but is perhaps too loyal to Borowczyk himself.


Translated by Tomasz Gaczoł

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.