• Tom 35 (2014): Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś

Tom 35 (2014): Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś

Artykuły

Wprowadzenie
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 5 - 17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kino w podróży. Sytuacja ukraińskiej kinematografii po 1991 roku
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 21 - 45
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mykoła Maszczenko — nieznany klasyk ukraińskiego kina
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 47 - 61
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kim pan jest, panie Łoźnica?
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 63 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Звeнигopa”: oвoлoдiння історичним часoм
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 73 - 101
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
"Wyspa", "Car" i "Dyrygent": Biblia oczami Pawła Łungina
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 103 - 118
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Horror genre in national cinemas of East Slavic countries
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 119 - 139
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
"Aelita" Jakowa Protazanowa w „złotym dziesięcioleciu” Nowej Polityki Ekonomicznej
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 141 - 151
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gorzki uśmiech Gagarina, czyli rosyjskie kino rozprawia się z pewnym sowieckim mitem
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 153 - 166
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W drodze do gwiazd — film fantastycznonaukowy w Związku Radzieckim w dobie wyścigu w kosmos na przykładzie twórczości Pawła Kłuszancewa
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 167 - 188
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recepcja współczesnego kina rosyjskiego w Polsce
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 189 - 201
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Na progu śmierci. O liminalności w "Samotnym głosie człowieka" Aleksandra Sokurowa
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 203 - 212
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Šarūnas Bartas — w izolacji
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 213 - 229
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wszędzie i nigdzie…, a jednak w Europie. Kilka uwag o Essential Killing Jerzego Skolimowskiego
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 231 - 243
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
"Maria" Antoniego Malczewskiego w świetle współczesnych koncepcji „syndromu wypalenia”. Próba nowego odczytania
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 245 - 256
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Artysta w zwierciadle sztuki. Recenzja książki Seweryna Kuśmierczyka: "Księga filmów Andrieja Tarkowskiego"
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 259 - 263
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Katalog surrealistycznych przedmiotów Waleriana Borowczyka. Recenzja książki Jakuba Mikurdy i Jakuba Woynarowskiego: "Corpus Delicti", Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Warszawa-Kraków 2013, ss. 96
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 265 - 268
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O odwilży i jej następstwach. Recenzja książki Joanny Wojnickiej: "Dzieci X Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956–1968", Universitas, Kraków 2012, ss. 478
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 269 - 272
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między narcyzmem a histerią. Recenzja książki Sebastiana Jagielskiego: "Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym"
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 273 - 280
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Inny horyzont? Wokół książki Tadeusza Sobolewskiego: "Kino swoimi słowami"
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 281 - 291
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Marzyciele i wędrowcy. Romantyczna topografi a twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa — omówienie książki Magdaleny Kempnej-Pieniążek
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 299 - 308
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strategie, warianty, rozpoznania. Omówienie książki "Shakespeare i kino..." Olgi Katafiasz
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 309 - 315
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
wuwr wuwr
Strony redakcyjne i spis treści
Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF