• Niebezpośredniość. Białoszewski w filmie Andrzeja Barańskiego "Parę osób, mały czas"

Niebezpośredniość. Białoszewski w filmie Andrzeja Barańskiego "Parę osób, mały czas"

Adam Poprawa
Google Scholar Adam Poprawa
Publikacja:

Abstrakt

INDIRECTNESS. BIAŁOSZEWSKI IN ANDRZEJ BARAŃSKI’S FILM PARĘ OSÓB, MAŁY CZAS

Parę osób, mały czas
A few persons, a little time is a film directed by Andrzej Barański which presents an incredible relationship between two writers: Miron Białoszewski and a blind poet Jadwiga Stańczakowa. We can see a special kind of Warsaw bohema in the 1970s. In the present article the author interprets Barański’s movie as a psychological drama, social story and biographical work.


Translated by Adam Poprawa

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.