• Recenzja: Trzy spojrzenia. O książce Nataszy Korczarowskiej-Różyckiej Inne spojrzenie...Wyobrażenia historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej

Recenzja: Trzy spojrzenia. O książce Nataszy Korczarowskiej-Różyckiej Inne spojrzenie...Wyobrażenia historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej

Aleksandra Idczak
Google Scholar Aleksandra Idczak
Publikacja:

Abstrakt

THREE LOOKS. ON NATASZA KORCZAROWSKA-RÓŻYCKA’S BOOK INNE SPOJRZENIE... WYOBRAŻENIA HISTORII W FILMACH WOJCIECHA JERZEGO HASA, JANA JAKUBA KOLSKIEGO, FILIPA BAJONA I ANNY JADOWSKIEJ

The article is a review of Natasza Korczarowska-Różycka’s last book Inne spojrzenie... Wyobrażenia historii w fi lmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej Łódź 2013. According to the reviewer, the book is a bold attempt to combine film analysis with social issues. Korczarowska-Różycka proposed her own perspective of film reading on the intersection of close film analysis, sociological attitude and historical reflections about collective memory. She sees movie as a document of some socially established historical points of view or images, but also as a dynamic force, that is transforming and recreating these images. Her selection of directors and applied methodological basis allow her to avoid clichéd reflections on genre of historical cinema, but also lay her work open to the charge of certain arbitrariness. The author tries to not only present Korczarowska-Różycka’s book, but also bring out its theoretical background and place it in the broader context of memory studies.


Translated by Aleksandra Idczak

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.