• Contemporary Transnational Westerns: Trajectories and Constellations

Contemporary Transnational Westerns: Trajectories and Constellations

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-116X.38.1
Marek Paryż
Google Scholar Marek Paryż
Publikacja:

Abstrakt

This introductory article maps out the main directions to be observed in contemporary transnational Westerns. It looks specifically at three areas beyond the United States where the films in the Western genre have assumed the most symptomatic forms: Europe, Australia and Japan. European Westerns seem to comprise awider scope of artistic possibilities offered by the genre than elsewhere, as they subscribe to one of the following models: apopular action/sensational formula, an artistic engagement with the convention, or aparody. The Australian Western is related to the American genre primarily through historical analogies, while the Japanese Western has developed thanks to the similarity of the archetypal plots of U.S. Westerns and Japanese samurai films.

WSPÓŁCZESNE WESTERNY TRANSNARODOWE: TRAJEKTORIE I KONSTELACJE

Artykuł omawia pokrótce główne tendencje we współczesnych westernach transnarodowych. Szczególną uwagę zwrócono na trzy obszary geograficzne, gdzie gatunek przybrał w ostatnich kilkunastu latach najbardziej symptomatyczne formy: Europę, Australię i Japonię. Westerny europejskie dają najszerszy przegląd możliwości kreacyjnych i oscylują między trzema modelami: film akcji, parodia i artystyczny dialog z konwencją. Westerny australijskie korespondują z amerykańskimi przede wszystkim z uwagi na analogie historyczne, a produkcje japońskie — z racji podobieństw archetypów obecnych w westernach i filmach samurajskich.
                                                                                              przeł. Kordian Bobowski

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.