Artykuły

Tom 34 Nr 3 (2012)

Recenzja: Adam Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa bolszewików. Krótki kurs, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 395 + XXVI Wykłady specjalizowane

Strony: 130 - 132

PDF