Tom 34 Nr 3 (2012)

Artykuły

„Wracają czasy Krzyża i Szabli”*. Narodowo-radykalna krucjata przeciwko materializmowi. Myśl polityczna Mariana Reutta 1907–1945 w latach trzydziestych XX wieku
Strony 7 - 47
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa”. Ustawa konstytucyjna RP z 1935 roku w perspektywie decyzjonistycznej
Strony 49 - 74
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O funkcjonowaniu administracji w PRL uwag kilka
Strony 75 - 96
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa art. 256 k.k.. Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury. Część ogólna
Strony 97 - 117
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Świat Książki, Warszawa 2011, ss. 552
Strony 121 - 128
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Rafał Pankowski, The Populist Radical Right in Poland. The patriots, seria: „Routledge Studies in Extremism and Democracy”, Routledge, London & New York 2010, ss. 272
Strony 128 - 130
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Adam Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa bolszewików. Krótki kurs, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 395 + XXVI Wykłady specjalizowane
Strony 130 - 132
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF