• Państwo a religia w poglądach Fryderyka Nietzschego i Mikołaja Bierdiajewa. O religijnych aspektach władzy w świecie „martwego Boga” i kształtującego się systemu komunistycznego

Państwo a religia w poglądach Fryderyka Nietzschego i Mikołaja Bierdiajewa. O religijnych aspektach władzy w świecie „martwego Boga” i kształtującego się systemu komunistycznego

Marta Baranowska
Google Scholar Marta Baranowska
Paweł Fiktus
Google Scholar Paweł Fiktus
Publikacja:

Abstrakt

THE STATE AND RELIGION IN THE VIEWS OF FRIEDRICH NIETZSCHE AND NIKOLAI BERDYAEV. ON THE RELIGIOUS ASPECTS OF POWER IN AWORLD OF THE “DEAD GOD” AND EMERGING COMMUNIST SYSTEM

The article is devoted to an analysis of the relations between the state and religion in Nietzsche’s philosophy and the influence of these views on Nikolai Berdyaev. The Russian philosopher referred to the functioning of the communist state, which was replacing religion. He agreed with Nietzsche that religion was one of the efficient tools for controlling people and that any analysis of the functioning of any state could not fail to address the religiosity of its society and the way the phenomenon was used by the government.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.