Tom 36 Nr 2 (2014)

Opublikowane: 07-04-2015

W tym numerze kwartalnika „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) czytelnik otrzymuje między innymi artykuł Jacka Bartyzela o stosunku Francisco Elías de Tejada y Spínola wobec frankizmu. Marek Maciejewski zajmuje się stosunkiem Adolfa Hitlera do spraw polskich. Marta Baranowska i Paweł Fiktus piszą o państwie i religii w poglądach Fryderyka Nietzschego i Mikołaja Bierdiajewa. Maciej Marszał swój artykuł poświęca komunizmowi w poglądach Antoniego Kwiatkowskiego. Numer kończy Iwony Gołębiewskiej analiza komparatystyczna współczesnego nacjonalizmu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej.