Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły problemowe

Tom 42 Nr 3 (2020)

Bolszewizm w myśli politycznej Adolfa Kliszewicza

  • Maciej Marszał
DOI
https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.4
Przesłane
25 marca 2021
Opublikowane
25-03-2021

Abstrakt

Adolf Kliszewicz (ur. 1879–?) należał do czołowych publicystów II Rzeczypospolitej związanych z nurtem chrześcijańsko-konserwatywnym. Był publicystą wielu konserwatywnych czasopism, między innymi „Przeglądu Powszechnego”, „Naszej Przyszłości” czy też „Ateneum Ka-płańskiego”. Przedmiotem artykułu są poglądy Adolfa Kliszewicza na doktrynę i system polityczny bolszewizmu. Należy zaznaczyć, że analizę rosyjskiej myśli komunistycznej Kliszewicz przeprowadzał na tle tendencji ustrojowych, które zaczęły dominować w Europie. Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm stanowiły dla niego punkt odniesienia do rozważań o bolszewizmie. Ponadto w rosyjskiej komunistycznej doktrynie polski publicysta widział wielkie niebezpieczeństwo bytu narodowego i państwowego. Bolszewizm dla Kilszewicza był radykalnym socjalizmem, który pro-wadził do wynaturzenia człowieka i jego zniewolenia przez materialistyczną ideologię.