Tom 42 Nr 3 (2020)

Artykuły problemowe

Idea konstytucjonalizmu w państwach demokratycznych i autorytarnych
Strony 7-27
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Demoliberalizm, populizm, autorytaryzm. Kryzys hegemonii i poszukiwanie (nowego) prawniczego logosu
Strony 29-45
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Suwerenna demokracja” — geneza, treść i krytyka współczesnej rosyjskiej myśli polityczno-prawnej
Strony 47-69
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bolszewizm w myśli politycznej Adolfa Kliszewicza
Strony 71-82
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu — uwagi wstępne
Strony 83-97
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kategoria prawna symbolu w rozumieniu przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmin, budowli i obiektów użyteczności publicznej oraz pomniki w świ
Strony 99-129
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter tez prawnych polskich (nieniemieckich) sądów apelacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej
Strony 131-151
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Donosicielstwo w postępowaniach przed Sondergericht Kattowitz (1939–1945)
Strony 153-175
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Meandry niemieckiego wojennego prawa małżeńskiego
Strony 177-200
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współpraca cenzorów z Urzędem Bezpieczeństwa i Służbą Bezpieczeństwa w Polsce w latach 1945–1989 — wybrane zagadnienia
Strony 201-223
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Użytkowanie wieczyste jako instrument wzmacniania socjalistycznej własności państwowej z perspektywy współczesnych skutków w prawie rzeczowym
Strony 225-246
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF