Artykuły

Tom 42 Nr 3 (2020)

Współpraca cenzorów z Urzędem Bezpieczeństwa i Służbą Bezpieczeństwa w Polsce w latach 1945–1989 — wybrane zagadnienia

Kamila Kamińska-Chełminiak
http://orcid.org/0000-0002-6082-0444

Strony: 201-223

PDF

Abstrakt

Głównym założeniem artykułu jest przybliżenie zakresu oraz form współpracy cenzorów, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, z Urzędem Bezpieczeństwa i Służbą Bezpieczeństwa w Polsce w latach 1945−1989. Podstawą tekstu są materiały archiwalne zgromadzone między innymi w Archiwum Akt Nowych, Instytucie Pamięci Narodowej, Archiwum Instytutu Lite-rackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte oraz Archiwum Ośrodka KARTA w Warszawie. W artykule wykorzystano również wspomnienia między innymi Tomasza Strzyżewskiego, byłego pracownika delegatury krakowskiej GUKPPiW, uzyskane przez autorkę tekstu, a także cenzora z GUKPPiW oraz urzędu w Opolu.