• Współpraca cenzorów z Urzędem Bezpieczeństwa i Służbą Bezpieczeństwa w Polsce w latach 1945–1989 — wybrane zagadnienia

Współpraca cenzorów z Urzędem Bezpieczeństwa i Służbą Bezpieczeństwa w Polsce w latach 1945–1989 — wybrane zagadnienia

DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.10
Kamila Kamińska-Chełminiak
Google Scholar Kamila Kamińska-Chełminiak
Publikacja:

Abstrakt

Głównym założeniem artykułu jest przybliżenie zakresu oraz form współpracy cenzorów, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, z Urzędem Bezpieczeństwa i Służbą Bezpieczeństwa w Polsce w latach 1945−1989. Podstawą tekstu są materiały archiwalne zgromadzone między innymi w Archiwum Akt Nowych, Instytucie Pamięci Narodowej, Archiwum Instytutu Lite-rackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte oraz Archiwum Ośrodka KARTA w Warszawie. W artykule wykorzystano również wspomnienia między innymi Tomasza Strzyżewskiego, byłego pracownika delegatury krakowskiej GUKPPiW, uzyskane przez autorkę tekstu, a także cenzora z GUKPPiW oraz urzędu w Opolu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.