• Charakter tez prawnych polskich (nieniemieckich) sądów apelacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej

Charakter tez prawnych polskich (nieniemieckich) sądów apelacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej

DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.7
Hubert Mielnik
Google Scholar Hubert Mielnik
Publikacja:

Abstrakt

W Generalnym Gubernatorstwie w ramach sądownictwa powszechnego utworzony został pion sądownictwa polskiego (nieniemieckiego). Sądownictwo to oparte zostało na ustroju sądownictwa powszechnego II Rzeczypospolitej. Najważniejszą zmianą wprowadzoną do przedwojennego ustroju sądownictwa była likwidacja Sądu Najwyższego. Pomimo likwidacji sądu najwyższej instancji część z jego kompetencji została utrzymana w Generalnym Gubernatorstwie. Taki charakter miały tezy prawne sądów apelacyjnych, których celem było wyjaśnianie zagadnień prawnych i ujednolicanie orzecznictwa sądowego. Celem artykułu jest ustalenie charakteru tez prawnych oraz porównanie tej instytucji z zasadami prawnymi wydawanymi przez przedwojenny Sąd Najwyższy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.