• Meandry niemieckiego wojennego prawa małżeńskiego

Meandry niemieckiego wojennego prawa małżeńskiego

DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.3.9
Barbara Bernfeld
Google Scholar Barbara Bernfeld
Jacek Mazurkiewicz
Google Scholar Jacek Mazurkiewicz
Publikacja:

Abstrakt

Udział w większości młodych mężczyzn w II wojnie światowej skłonił władze Niemiec do zmian niektórych unormowań prawa małżeńskiego. Najpierw ograniczono część wymogów formalnych dotyczących zawierania małżeństwa. Potem wprowadzono możliwość zawierania mał-żeństwa „na odległość”. Zdecydowano się także na dopuszczenie zawarcia małżeństwa ze zmarłym. Dopuszczono też, nie tylko w odniesieniu do małżeństw z żołnierzami, rozwody orzekane po śmierci małżonka. W RFN unormowano w ustawie skutki ogłoszenia zawarcia z żołnierzem małżeństwa post mortem, zapewniając kobiecie i dziecku pewne uprawnienia.
Także te przemiany prawa ukazują, że „w służbie” racji demograficznych, społecznych, ideologicznych, politycznych i moralnych prawodawca może dokonywać zaskakujących normatywnie wolt, niekiedy wydawałoby się prima facie karkołomnych, ale przecież niekoniecznie zawsze zasługujących na naganę.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.