Artykuły

Tom 42 Nr 3 (2020)

Meandry niemieckiego wojennego prawa małżeńskiego

Strony: 177-200

PDF

Abstrakt

Udział w większości młodych mężczyzn w II wojnie światowej skłonił władze Niemiec do zmian niektórych unormowań prawa małżeńskiego. Najpierw ograniczono część wymogów formalnych dotyczących zawierania małżeństwa. Potem wprowadzono możliwość zawierania mał-żeństwa „na odległość”. Zdecydowano się także na dopuszczenie zawarcia małżeństwa ze zmarłym. Dopuszczono też, nie tylko w odniesieniu do małżeństw z żołnierzami, rozwody orzekane po śmierci małżonka. W RFN unormowano w ustawie skutki ogłoszenia zawarcia z żołnierzem małżeństwa post mortem, zapewniając kobiecie i dziecku pewne uprawnienia.
Także te przemiany prawa ukazują, że „w służbie” racji demograficznych, społecznych, ideologicznych, politycznych i moralnych prawodawca może dokonywać zaskakujących normatywnie wolt, niekiedy wydawałoby się prima facie karkołomnych, ale przecież niekoniecznie zawsze zasługujących na naganę.