Artykuły

Tom 42 Nr 4 (2020)

Popiwek — ustawowe ograniczenie wzrostu realnych płac w gospodarce PRL

Strony: 119-132

PDF

Abstrakt

W artykule przedstawiono historię wprowadzania i stosowania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, obowiązującego w latach 1982–1995. Opierając się na materiałach źródłowych, przeanalizowano cechy tego podatku. Omówiono sytuację społeczno-gospodarczą oraz otoczenie prawne, które zdecydowały o sposobie jego wprowadzenia, kształcie, funkcjonowaniu i niesławnym końcu. Uznano, że wady prawne tego podatku, jego represyjny charakter, ekonomiczna bezskuteczność oraz niezadowolenie społeczne z jego funkcjonowania mogły stać się jednymi z ważniejszych czynników stymulujących przemianę ustrojową Polski z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.