Tom 42 Nr 4 (2020)

Artykuły problemowe

Europejski Trybunał Praw Człowieka i demokracja
Strony 7-29
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Some remarks about the failing state of Mexico in the light of newborn dictatorships
Strony 31-43
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ regulacji międzynarodowych na ograniczenia w kształtowaniu się ustrojów totalitarnych, autorytarnych i dyktatur
Strony 45-70
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z problematyki podmiotów prawa cywilnego i praw podmiotowych prywatnych obywateli polskich w Generalnym Gubernatorstwie
Strony 71-118
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Popiwek — ustawowe ograniczenie wzrostu realnych płac w gospodarce PRL
Strony 119-132
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja polskiego systemu wykroczeń — przez autorytaryzm do demokracji. Część 1
Strony 133-158
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postautorytarna trauma jako czynnik sprawczy przemian mechanizmu przedawnienia roszczeń w Polsce. Część 1
Strony 159-167
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie instrumentalizacji osoby ludzkiej w totalitaryzmie. Kilka refleksji
Strony 169-178
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Status kombatanta z tytułu uczestnictwa w Istriebitielnych Batalionach (rozważania historycznoprawne i dogmatycznoprawne)
Strony 179-207
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zarzut dyskryminacji na tle religijnym z art. 119 kodeksu karnego — problematyka wiktymizacji podejrzanego
Strony 209-230
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Filozofia polityczna a racja stanu. Część 1
Strony 231-250
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
John Fortescue — koncepcja monarchii absolutnej i autorytet władzy
Strony 251-279
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Thomas Hobbes i teologia polityczna władzy suwerennej
Strony 281-305
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Antytotalitarne przesłanie filozofii prawa Immanuela Kanta
Strony 307-326
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Samorząd w państwach autorytarnych w okresie międzywojennym. Próba analizy
Strony 307-326
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć narodowa a relacje międzynarodowe Polski
Strony 345-359
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W cieniu trudnej przeszłości — kolejna odsłona kryzysu katalońskiego
Strony 361-376
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Oddech Rosji plecy mrozi mi”. Związek Radziecki i Rosja w wyobrażeniach geopolitycznych polskiej muzyki popularnej po 1989 roku
Strony 377-402
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Noam Chomsky o systemie władzy w Stanach Zjednoczonych, czyli amerykański sen o demokracji
Strony 403-421
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF