• John Fortescue — koncepcja monarchii absolutnej i autorytet władzy

John Fortescue — koncepcja monarchii absolutnej i autorytet władzy

DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.12
Tomasz Tulejski
Google Scholar Tomasz Tulejski
Publikacja:

Abstrakt

Sir John Fortescue uważany jest za jednego z klasyków angielskiego konstytucjonalizmu. W powszechnej opinii jego myśl dała początek monarchii mieszanej oraz rozwojowi angielskiej koncepcji rządów parlamentarnych. Sądy te jednak pomijają istotny feudalny kontekst refleksji Fortescue. Dlatego też autor niniejszego tekstu stara się wykazać, że jego koncepcja monarchii bliższa jest monarchii absolutnej niż konstytucyjnej. Odwołując się do Pisma Świętego, Tomasza z Akwinu, Idziego Rzymianina i angielskiej tradycji prawnej, Fortescue tworzy koncepcję, w której król podlega prawu i równocześnie stoi ponad nim. Jego koncepcja dominium regale et politicum, łącząc poszanowanie praw poddanych z królewską prerogatywą, jest równocześnie opisem angielskiej praktyki konstytucyjnej okresu Lancasterów.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.