• Antytotalitarne przesłanie filozofii prawa Immanuela Kanta

Antytotalitarne przesłanie filozofii prawa Immanuela Kanta

DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.4.14
Karol Kuźmicz
Google Scholar Karol Kuźmicz
Publikacja:

Abstrakt

Immanuel Kant zaliczany jest do głównych przedstawicieli nowożytnego liberalizmu. Ze współczesnej perspektywy przesłanie jego filozofii prawa należy potraktować jako antytotalitarne. Decyduje o tym przede wszystkim idea wolności, do której się odwoływał i którą postulował rozum praktyczny.


Podobnie antytotalitarny charakter mają Kantowskie imperatywy: kategoryczny, praktyczny i prawny, jego koncepcja „wiecznego pokoju”, „ustroju republikańskiego” i „państwa celów”. Wszystko to można odnieść do założeń współczesnej demokracji, państwa prawa i praworządności, społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.