• Założenie nadrzędności interesu społecznego nad interesem jednostkowym w planowaniu przestrzennym jako przejaw autorytarnych tendencji prawodawcy w ustawie z dnia 12 lipca 1984 roku o planowaniu przestrzennym

Założenie nadrzędności interesu społecznego nad interesem jednostkowym w planowaniu przestrzennym jako przejaw autorytarnych tendencji prawodawcy w ustawie z dnia 12 lipca 1984 roku o planowaniu przestrzennym

DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.4.1
Maciej Błażewski
Google Scholar Maciej Błażewski
Publikacja:

Abstrakt

The Act of 12 July 1984 on Spatial Planning ensured the primacy of social interest over individual interest. This superiority was a manifestation of the authoritarian tendencies of the legislator. The normative measures ensuring this supremacy were the principle of planned development and the linking of spatial development plans with social and economic plans.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.