Tom 35, Nr 1

Opublikowane: 28-08-2013

„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” są kontynuacją dawnych „Studiów nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”. Pierwszy numer tomu 35 składa się z czterech artykułów (w tym dwa w języku angielskim i jeden we włoskim) i jednej recenzji. Tematyka artykułów jest różnorodna. Michal Kubàt zajął się zbadaniem przydatności klasycznych teorii niedemokratycznych reżimów w badaniu systemów wschodnioeuropejskich okresu 1944–1989. Hanna Duszka-Jakimko i Ewa Kozerska skupiły się na zagadnieniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce lat 90. Piotr Sternalski opisał historyczne wydarzenie zawarcia porozumienia między faszystowskimi Włochami a Stolicą Apostolską z 1929 roku, Mateusz Nieć zaś w swoim artykule zanalizował interpretację Platona w wykonaniu Witwickiego. Numer zamyka recenzja książki Adama Wielomskiego Faszyzmy łacińskie. Sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech autorstwa Joanny Sondel-Cedarmas.