Tom 35 Nr 3 (2013)

Articles

Prawna i faktyczna sytuacja włoskich Żydów w dobie prześladowań faszystowskich 1938–1943
35, 2013, nr 3, Strony 7 - 30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Antysemityzm, imperializm, autorytaryzm w myśli politycznej Francesca Coppoli 1908–1923
35, 2013, nr 3, Strony 31 - 53
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od „Hiszpanii imperialnej” do „imperium europejskiego”. Fundamentalne koncepcje ideowo-polityczne hiszpańskich narodowych rewolucjonistów przełomu XX i XXI w. Część II. Nacjonaliści europejscy
35, 2013, nr 3, Strony 55 - 81
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przeszłość a teraźniejszość — o problemach postkomunistycznej transformacji w Rosji
35, 2013, nr 3, Strony 83 - 103
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Narodziny wolności czy dziedzictwo zniewolenia. U podstaw amerykańskiej liberalnej doktryny wolności słowa
35, 2013, nr 3, Strony 105 - 120
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Vers un profi l convergent des fascismes? „Nouveau consensus” et religion politique en Europe centrale, sous la direction de Traian Sandu, Cahiers de la Nouvelle Europe, Collection du Centre Interuniversitaire d’Études Hongroises, No 11, L’Harmattan, Paris 2010, ss. 274 oraz A. Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco: O zapominaniu faszyzmu. Trzech intelektualistów rumuńskich w dziejowej zawierusze, przekład I. Kania, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010, ss. 442
35, 2013, nr 3, Strony 123 - 128
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
wuwr wuwr
Strony redakcyjne i spis treści
35, 2013, nr 3, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF