Tom 35 Nr 3 (2013)

Opublikowane: 09-04-2014

Numer 3 tomu 35. „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) mieści pięć artykułów. P. Podemski pisze o prześladowaniach Żydów w faszystowskich Włoszech. Tekst J. Sonder-Cedermas dotyczy poglądów politycznych Francesca Coppoli. A.R. Bartnicki omawia problemy transformacyjne postkomunistycznej Rosji, a M. Urbańczyk amerykańską doktrynę wolności słowa. W tym numerze opublikowano też drugą część pracy K. Karczewskiego na temat działalności narodowych rewolucjonistów we współczesnej Hiszpanii – poświęcona została nacjonalistom europejskim. Jak zawsze, SnAiT 35,3 zawiera również recenzję – tym razem M. Zmierczak omówiła dwa tytuły: artykuł T. Sandu Vers un profil convergent des fascismes? „Nouveau consensus” et religion politique en Europe centrale oraz książkę A. Laignela-Lavastine Cioran, Eliade, Ionesco: O zapominaniu faszyzmu. Trzech intelektualistów rumuńskich w dziejowej zawierusze.