Tom 35 Nr 4 (2013)

Opublikowane: 18-08-2014

W najnowszym numerze kwartalnika „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) opublikowano sześć tekstów, z których pierwszy opisuje postawy narodowe górnośląskich adwokatów w czasie II wojny światowej. Drugi artykuł dotyczy czystki etnicznej i zbrodni ludobójstwa, jakich dopuściły się OUN-B i UPA w latach 1943–1945. W kolejnym tekście autorka tropi przejawy stereotypowego postrzegania Żydów w kulturze polskiej, odnosząc te realia do świata przedstawionego w filmie „Bękarty wojny” Tarantino. W numerze 4. tomu 35. czytelnik znajdzie również portret hrabiego A. Ronikiera oraz jednostki SS-Sonderkommando Bełżec, a także informacje na temat współczesnych form handlu ludźmi. W dziale recenzji natomiast pojawiło się omówienie książki Piotra Zychowicza „Pakt Ribbentrop–Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki”.