Tom 36 Nr 4 (2014)

Opublikowane: 12-08-2015

Czwarty zeszyt 36. numeru czasopisma „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) otwiera tekst Marka Maciejewskiego, stanowiący pożegnanie prof. Wiesława Kozub-Ciembroniewicza. Następnie opublikowano tu sześć artykułów problemowych i jedną recenzję. Autorami pierwszego tekstu są Lech Dubel i Marcin Niemczyk, którzy podejmują próbę interpretacji wydarzeń Praskiej Wiosny. Marek Kornat pisze o polskiej debacie na temat pojęcia totalizmu w dwudziestoleciu międzywojennym. Anna Citkowska-Kimla przedstawia freudowskie spojrzenie na naturę człowieka w kontekście rzeczywistości wojny, a Maciej Cesarz — elementy tradycji ustaszowskiej w obecnej polityce Chorwacji. Autorka kolejnego tekstu, Zuzanna Dziuban, stawia pytanie o konsekwencje politycznej transnacjonalizacji pamięci Holokaustu, natomiast Łukasz Święcicki prezentuje sylwetkę Carla Schmitta jako prawnika-konstytucjonalisty. Patryk Stalski zaś omawia siedemdziesiąty pierwszy numer tom półrocznika „Pro Fide Rege et Lege”, w którym zakwestionowano tendencje do identyfikowania konserwatyzmu z faszyzmem.