Tom 40 Nr 2 (2018)

Opublikowane: 16-08-2018

Numer drugi 40. tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” ukazał się pod redakcją prof. dra hab. Marka Maciejewskiego i dra Radosława Antonowa. Zebrane w nim teksty to sześć artykułów problemowych autorstwa badaczy z kilku polskich ośrodków naukowych. Norbert Slenzok z Uniwersytetu Śląskiego prezentuje ewaluację koncepcji demokracji totalitarnej, występującej w pracach reprezentantów libertariańskiej filozofii politycznej — Murraya Rothbarda i Hansa-Hermanna Hoppego. Michał A. Piegzik z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawia historyczny proces rozwoju doktryny kokutai (pol. polityki narodowej), która ukształtowała się w Cesarstwie Japonii w latach 1867–1945 i stanowiła jeden z fundamentów ideologicznych japońskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Artykuł Bogumiła Rudawskiego z Instytutu Zachodniego w Poznaniu jest próbą biograficznego ujęcia działalności Rolfa-Heinza Höppnera — nazistowskiego intelektualisty i eksperta od okupacyjnej polityki ludnościowej i narodowościowej oraz szefa regionalnego biura Służby Bezpieczeństwa SS w Poznaniu. Niemieckojęzyczna praca Wojciecha Wicherta (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie) traktuje o polityce niemieckiej w okręgu Rzeszy Kraj Warty, czyli na terenie zachodniej Polski, wcielonym do Niemiec w latach 1939–1945. Wawrzyniec Kowalski z Wojskowej Akademii Technicznej przybliża faktyczny wpływ socjalistów z PPS i zależnych od nich związków zawodowych na przygotowanie i przebieg zamachu majowego w 1926 roku. Łukasz Bojko z Uniwersytetu Wrocławskiego, bazując głównie na materiałach archiwalnych, zapoznaje czytelnika z tematyką prawną i ustrojową konstytucji kwietniowej oraz argumentacją prawniczą na rzecz przebudowy ustroju politycznego II RP.