Tom 43 Nr 3 (2021)

Artykuły

Dekonstrukcja wolnego zawodu w systemie totalitarnym na przykładzie regulacji prawnej wykonywania zawodu rzecznika patentowego w Polsce w okresie stalinowskim
Strony 7-19
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykładnia pojęcia „dobrej wiary” w orzecznictwie w kontekście dokonywanych w okresie PRL naruszeń prawa własności
Strony 21-36
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytucja kary umownej w latach 1965–1989 — wybrane zagadnienia
Strony 37-45
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo cywilne PRL — wybrane zagadnienia prawa autorskiego
Strony 47-56
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sądowoadministracyjna kontrola przyjęć na studia w PRL
Strony 57-72
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Skazane na zapomnienie — prawo handlowe w PRL
Strony 73-87
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Widziana z III RP prawnopolityczna tożsamość Polski Ludowej
Strony 89-101
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Badania nad totalitaryzmem — prawda historyczna i wolność indywidualna — prawo prywatne w służbie publicznej. Uwagi na tle „cywilnoprawnych” przepisów ustawy o IPN
Strony 103-114
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pozycja prawna pracowników kolejowych w okresie militaryzacji PKP w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku
Strony 115-127
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych
Strony 129-140
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konstrukcja prawna planowania przestrzennego w Polsce w latach 1945–1989
Strony 141-153
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Społeczna szkodliwość — dziedzictwo komunizmu w polskim prawie karnym?
Strony 155-179
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola prawa działalności kulturalnej w indoktrynowaniu społeczeństwa w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej — część II
Strony 181-191
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Women and their rights: From totalitarianism to feminist empowerment in the context of the 20th anniversary of UN1325 on women, peace, and security between victims, leaders, and perpetrators
Strony 193-208
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności skazanych za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i wojenne na mocy orzeczeń międzynarodowych trybunałów karnych „ad hoc” oraz ich sukcesora w postaci Mechanizmu Rezydualnego ONZ
Strony 209-226
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Partycypacja społeczna jako filar demokracji środowiskowej w Chińskiej Republice Ludowej
Strony 227-244
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Autorytarna merytokracja — zarys modelu i jego legitymizacja na przykładzie Chin
Strony 245-258
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie dyktatury wojskowej w wyniku zamachu stanu a kwestia międzynarodowego uznania rządu na przykładzie przewrotu wojskowego w Mjanmie z 1 lutego 2021 roku
Strony 259-275
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dyfuzja wiedzy technicznej w państwach autorytarnych — casus Białorusi
Strony 277-285
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Food crisis in fast-growing Turkmenistan
Strony 287-300
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja cywilnych postępowań nakazowych i upominawczych w kierunku respektowania wymogów demokratycznego państwa prawnego
Strony 301-307
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Autorytaryzm w zarządzaniu spółkami kapitałowymi
Strony 309-317
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorcy odpowiedzialni społecznie wobec reżimów totalitarnych i autorytarnych
Strony 319-326
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem z aktywnym poszukiwaniem w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Uwagi na tle unijnego rozporządzenia
Strony 327-339
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kształtowanie instrumentów ochrony demokracji w Polsce na przykładzie zakazu zgromadzeń. Perspektywa ideowa
Strony 341-369
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tyrania cicha i zawoalowana według traktatu „De tyranno” Bartolusa de Saxoferrato
Strony 369-394
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podatek od zysków wojennych w polskim systemie danin jako źródło finansowania kosztów wojny polsko-bolszewickiej
Strony 395-406
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Litwa Środkowa jako państwo marionetkowe z perspektywy prawa międzynarodowego
Strony 407-419
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Großraum: teoretyczne uzasadnienie hitlerowskich podbojów czy nowy porządek prawnomiędzynarodowy?
Strony 421-437
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działalność konspiracyjna Żydów w Krakowie jako reakcja na niemiecką politykę Zagłady
Strony 439-463
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo osobowe na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej podczas drugiej wojny światowej
Strony 465-514
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ruch Nowego Życia w Chinach, 1934–1948
Strony 515-525
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O prawie III Rzeszy Niemieckiej w Polsce (1939–1945)
Strony 527-549
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sądownictwo polskie w Generalnym Gubernatorstwie. Refleksje o najnowszej książce Andrzeja Szulczyńskiego
Strony 551-562
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF