Tom 41 Nr 1 (2019)

wuwr wuwr
Strony redakcyjne i spis treści
Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Game theory and contemporary conflicts
Strony 5 - 13
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Benedykt XVI o terroryzmie
Strony 15 - 31
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The legal status of local self-government in the field of public security
Strony 33 - 47
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polskie zmagania z handlem kobietami i dziećmi na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia polityczne, prawne i społeczne
Strony 49 - 81
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Information in the aspect of security threats and challenges
Strony 83 - 93
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola byłych funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych w cywilnym wywiadzie i kontrwywiadzie Polski i Czech w latach 1989– 2018
Strony 95 - 108
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa art. 256 k.k.. Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury. Część szczególna II
Strony 109 - 151
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Demographic determinants of the power of the state
Strony 153 - 163
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF